NL

Op 19 oktober 2021, van 9u tot 13u, zal het Symposium "Urbane Gezondheid Brussel” plaatsvinden. In dit symposium presenteren de twee onderzoeksprojecten Green & Quiet (gefinancierd door Innoviris) en NAMED (gefinancieerd door Belspo) de gemeten en gepercipieerde impact van de Brusselse leefomgeving op gezondheid en welzijn.

 

Het symposium wordt georganiseerd door Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met Belspo, Innoviris en de onderzoekspartners (UCLouvain, Sciensano, KULeuven, INBO, UHasselt). Het evenement vindt plaats op de VUB campus met een online optie. 

 

FR

Le 19 octobre 2021, de 9h à 13h, aura lieu le Symposium “Santé Urbaine Bruxelles”. Durant ce symposium, les deux projets de recherche Green & Quiet (financé par Innoviris) et NAMED (financé par Belspo) présenteront l’impact mesuré et perçu de l’environnement bruxellois sur la santé et le bien-être. 

 

Le symposium est organisé par l’Université d’Anvers et la Vrije Universiteit Brussel en collaboration avec Belspo, Innoviris et les partenaires de recherche (UCLouvain, Sciensano, KULeuven, INBO, UHasselt). L’événement aura lieu sur le campus de la VUB avec une possibilité de le suivre en ligne. 

 

------------------------------------------

 

Programma / programme

09:00 Welkom + introductie / Bienvenue + introduction

09:30 De gevolgen van geluids- en luchtpollutie op gezondheid en welzijn / L’impact de la pollution sonore et atmosphérique sur la santé et le bien-être

10:30 Koffie pauze / Pause café

10:45 Het potentieel van publieke (groene) ruimte voor gezondheid en welzijn / Le potentiel des espaces (verts) publiques pour la santé et le bien-être

11:45 Koffie pauze / Pause café

12:00 Panelgesprek / Table ronde

13:00 Einde / Fin

 

------------------------------------------

 

De presentaties zullen in twee talen (NL + FR) gegeven worden. Tijdens de presentaties leggen we een speciale focus op sociale ongelijkheden en aanbevelingen voor beleid en praktijk. 

Les présentations seront données en deux langues (NL + FR). Au cours des présentations, nous mettrons l’accent sur les inégalités sociales et les recommandations pour les politiques et les pratiques.

 

Inschrijven voor het symposium kan via deze link / Vous pouvez vous inscrire au symposium via ce lien : 

shorturl.at/fmyDY

 

Adres van het evenement / Addresse de l’événement : 

U-residence

Generaal Jacqueslaan 271
1050 Brussels

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met / Pour toute question, veuillez contacter : symposium@vub.be